Supplychain

Voertuig huren met chauffeur, gebruiksaanwijzing

  • 09/04/22
  • 4 min

Voertuigverhuur met chauffeur, een gat in de markt. Heel handig voor transporteurs om in te spelen op piekmomenten, een uitbreiding van ritten of specifieke behoeften. We leggen uit hoe het werkt.

fraikin location vehicule avec chauffeur

Een voertuig huren met chauffeur: de oplossing voor meer flexibiliteit

Het huren van een voertuig (bedrijfswagen, vrachtwagen…) met chauffeur vindt zijn oorsprong in Frankrijk, maar is inmiddels wijdverbreid in Europa (België, Verenigd Koninkrijk, Duitsland…). Transporteurs kunnen op deze manier heel flexibel inspelen op allerlei situaties die zich in hun vakgebied kunnen voordoen.

Hierbij kunnen we natuurlijk denken aan heel specifieke behoeften. Bijvoorbeeld wanneer een bedrijf dat gewoonlijk kleine voertuigen gebruikt, een vrachtwagen nodig heeft. Of wanneer een voertuig met specifieke technische kenmerken (zoals een kraanwagen) nodig is voor een zeer specifieke toepassing.

Ook wanneer een bedrijf niet de juiste competentie in huis heeft, biedt het (zelfs tijdelijk) huren van een voertuig met chauffeur een flexibele oplossing. De behoefte kan ook van incidentele aard zijn, bijvoorbeeld om het hoofd te bieden aan een drukke periode of wanneer er extra ritten moeten worden gereden. Afhankelijk van de situatie, kan worden gekozen voor huur op lange termijn (combinatie van seizoen/periodiek mogelijk), korte termijn (van één dag tot een maand) of middellange termijn (van één tot zes maanden). Voor elke termijn wordt een contract opgesteld met hierin de regels voor gebruik en terugbrengen, en de tariefvoorwaarden.

In ieder geval hoeft u zo geen onverwachte kansen mis te lopen en behoudt u de kwaliteit van uw dienstverlening/diensten. Ondertussen houdt u tijd vrij om de activiteiten te plannen en een eventuele transformatie te sturen.

Verschillende sectoren maken al regelmatig gebruik van huurvoertuigen met chauffeur: supermarkten, bouwnijverheid (met breed spectrum van ondernemingen, zoals bijvoorbeeld materiaaltransport), petrochemie (aardolie, gas, chemie, inclusief transport van gevaarlijke stoffen), voedingsmiddelensector, enz.

 

Wat zijn de voordelen?

Dankzij de aanpasbaarheid van de contracten kunt u met een voertuig met chauffeur diensten van kwaliteit blijven leveren en dus voor tevreden klanten zorgen, ongeacht of het gaat om een tijdelijke situatie (seizoensgebonden drukke periode) waarin de werkdruk hoog oploopt.

Daarnaast kiest u vanuit financieel oogpunt voor een contractuele en transparante oplossing. Het is moeilijk om exacte bedragen te geven, omdat deze kunnen variëren afhankelijk van de huurtermijn, het type voertuig, de geleverde diensten, enz. Het belangrijkste is echter dat deze oplossing geen zware investeringen vergt en er geen kapitaal hoeft worden vrijgemaakt. U past zich dus aan uw activiteit aan zonder uw kasstroomevenwicht te wijzigen. Er dient op te worden gewezen dat investeren in vrachtwagens die beter voldoen aan de milieunormen ook een manier kan zijn om te bezuinigen.

En als u meer structurele investeringen moet overwegen, is dat een goed teken! Dat betekent dat de toename van de activiteit echte groei is geworden en dat uw nieuwe behoeften blijvend zijn en verenigbaar met uw bedrijfsmodel.

 

Geschikt voertuig en chauffeur: enkele best practices

In zo’n context levert het huren van een voertuig met chauffeur vele voordelen op als enkele simpele regels worden gevolgd.

Allereerst wordt aangeraden een beroep te doen op een erkend verhuurbedrijf, dat misschien al uw partner is voor voertuigen met langetermijnhuur zonder chauffeur. Naast advies bent u zo ook verzekerd van een grote keuze van recente voertuigen* (bedrijfswagens, vrachtwagens, bestelbussen, speciale voertuigen) met een goede chauffeur. En het is alom bekend dat gekwalificeerde chauffeurs schaars zijn op de arbeidsmarkt. Vooral gespecialiseerde chauffeurs, ook via uitzendbureaus. Bovendien voorkomt u dat u uw teams destabiliseert, want deze chauffeurs worden regelmatig getraind en houden zich aan de best practices op het gebied van veiligheid en milieubewust rijgedrag.

Om tijd te winnen en de situatie zorgeloos tegemoet te treden, verzekert u zich ervan dat de dienstverlener waar u een beroep op doet het administratieve beheer van het voertuig en de chauffeur verzorgt, met name het arbeidscontract en het verzekeringsaspect (belangrijk en complex in geval van panEuropese activiteit).

*Het gemiddelde wagenpark van verhuurbedrijven is twee keer zo recent als het hele wagenpark in Frankrijk (bron: TLF)

Om ook te lezen