Governance

Bestuur en strategie

Een duidelijke koers, een efficiënt bestuur  

Onze strategische visie is glashelder. Bij Fraikin willen we de mobiliteit van goederen en personen bevorderen met onze dienstverlening inzake wagenparkbeheer, met het oog op een betere toekomst. Drie hefbomen moeten ons helpen om die visie ook daadwerkelijk naar de praktijk te vertalen: energietransitie, mobiliteit en digitalisering.  

Ons ‘lean management’ schenkt ons de nodige wendbaarheid en helpt ons om snel en doeltreffend beslissingen te nemen. Deze vorm van bestuur stelt ook onze voeling met de uitdagingen in de sector en met onze klanten veilig.  ​ 

Een blik op de strategie van de groep Fraikin

De complexe economische context en energie-uitdagingen, in combinatie met de race naar klimaatneutraliteit, brengt bedrijven en organisaties ertoe hun wagenpark anders te gaan organiseren, met het oog op besparingen enerzijds en een productiviteitsverhoging anderzijds.  

Om hen op weg te helpen in hun hervormingen, verscherpt Fraikin zijn strategie en zet de Groep volop in op digitalisering en de energietransitie.  

CEO Yves Pétin en strategiedirecteur Ouafi Khoubich delen hun mening over de visie en koers van de Groep.

Een prestatiegericht ‘lean management’ 

Het uitvoerend comité aan het roer van de Groep werd herleid tot vijf functies en wordt bijgestaan door de directies in de landen waar Fraikin actief is. ​ 

Yves Pétin
Yves PÉTIN
CEO van de Groep

Yves Pétin is CEO van de Groep. Hij ging bij Fraikin aan de slag met als doel het bedrijf bij te staan in zijn economische ontwikkeling en te streven naar stabiliteit. Op initiatief van Yves stippelde Fraikin zijn toekomstgerichte strategie uit, onder meer met het project Focus 24.

Alain-François PIALAT
Alain-François PIALAT
Human resources en communicatie

Alain-François Pialat ziet toe op human resources en communicatie. Hij waakt al 19 jaar over de goede werking binnen de groep en het welzijn van de werknemers. Alain-François draagt elke dag opnieuw de waarden van Fraikin uit naar zijn teams.

Caroline BOUSQUET
Caroline BOUSQUET
Group Legal and Compliance Director

Caroline heeft een gedegen ervaring als jurist en trad 9 jaar geleden in dienst bij de Fraikin Groep, waar ze met enthousiasme en integriteit opklom in de rangen. Uiteindelijk werd ze in 2023 lid van het Executive Committee als General Counsel en Quality/Compliance Director.

Ouafi KHOUBICH
Ouafi KHOUBICH
Strategie- en marketingdirecteur

Ouafi Khoubich is strategie- en marketingdirecteur. Hij startte zijn carrière bij de groep Fraikin in 2009 als Pricing Analyst en wist door de jaren heen op te klimmen tot strategie- en marketingdirecteur – het levende bewijs van een geslaagde loopbaanevolutie. Ouafi en zijn team spelen in op de situaties op de markt en de behoeften van de klanten van Fraikin, om een dienstenaanbod vorm te geven dat strookt met de huidige en toekomstige uitdagingen.

Frédéric D'USSEL
Frédéric D'USSEL
Financieel directeur

Frédéric Dussel is financieel directeur. Hij waakt over de financiële stabiliteit van de Groep en staat tegelijk aan het hoofd van de juridische dienst van Fraikin. Frédéric stelt zich tot doel de positie van de Groep te verstevigen en de evolutie van Fraikin in goede banen te leiden.

Olivier RENARD
Olivier RENARD
Algemeen directeur Fraikin Frankrijk

Olivier was eerst commercieel directeur bij Fraikin Locatime en leidde Via Location tot de overname door onze Groep. In januari 2023 komt hij natuurlijk terug bij Fraikin als hoofd van de Franse divisie. Zijn ambitieuze doelstellingen zullen Fraikin Frankrijk naar nieuwe horizonten brengen.

Peter BACKHOUSE
Peter BACKHOUSE
Directeur van de Britse tak van Fraikin

Peter Backhouse is directeur van de Britse tak van Fraikin. Als algemeen directeur stuurt Peter alle activiteiten in het Verenigd Koninkrijk aan. Hij staat aan het hoofd van de 260 medewerkers van Fraikin UK en rolt de strategie van de Groep uit aan de andere kant van het Kanaal.

Martì BATALLÉ
Martì BATALLÉ
Hoofd van de Spaanse tak van Fraikin

Martì Batallé staat aan het hoofd van de Spaanse tak van Fraikin. Hij werkt al 25 jaar voor Fraikin en draait al mee sinds de opening van Fraikin Spanje. Martì zag hoe de Spaanse vestiging uitgroeide tot het tweede grootste activiteitengebied van de Groep (19 vestigingen in 2021).