Fraikin et la transition énergétique

Uw energietransitie concreet maken

De vergroening van uw wagenpark: een uitdaging van formaat, waar u zich maar beter goed op voorbereidt 

Verkeersbeperkingen (LEZ’s), nieuwe mobiliteitsrichtlijnen en milieu-uitdagingen hebben een rechtstreekse impact op uw wagenpark en activiteiten. Gelukkig kunt u op ons rekenen. We helpen u te anticiperen op hun impact en reiken u oplossingen op maat aan. 

Een uitdaging van formaat, waar u zich maar beter goed op voorbereidt 

De vergroening van het bedrijfswagenpark staat bij ons al jaren bovenaan de agenda. We helpen u dan ook graag op weg in de keuze voor duurzame mobiliteit, in functie van uw activiteiten, behoeften en beperkingen.  

Stap voor stap maken we samen met u een planning op, afgestemd op uw voorzieningen, organisatie en chauffeurs. We stellen ons studiebureau, onze experten en onze ervaring tot uw dienst om samen een energietransitie voor te bereiden waar iedereen baat bij heeft.  

Wij begrijpen uw behoeften en bekommernissen. Precies dat stelt ons in staat een transitieoplossing uit te werken die strookt met uw situatie. Kiezen voor Fraikin, is kiezen voor maatwerk! 

Waarom en hoe uw wagenpark vergroenen?

Uw wagenpark vergroenen zonder financieel risico te lopen? Dat is de grote uitdaging voor bedrijven die een energietransitie willen maken en van fossiele brandstoffen af willen in de huidige reglementaire context (mobiliteitsbeleid en LEZ’s). 

Een efficiënte vergroening, die uw activiteiten niet in het gedrang brengt, vereist een gestage energieoptimalisatie van uw wagenpark: 

 • Het gebruik observeren, om zicht te krijgen op de behoeften, gewoonten en beperkingen. 
 • Een diagnose opstellen, steunend op de gegevens uit de observatiefase. 
 • Voertuigen op alternatieve brandstoffen voorstellen, afgestemd op de reële behoeften en in functie van de studie van het actuele wagenpark. 
 • Een persoonlijke dienstverlening bieden, met realistische laad- en tankoplossingen. 

De vergroening van het wagenpark is meer dan een zakelijke uitdaging of beleidskwestie. Door af te stappen van fossiele brandstoffen, komt u niet alleen tegemoet aan nieuwe vereisten in het overheidsbeleid, maar draagt u ook actief bij tot de verlaging van de hoeveelheid fijn stof en de strijd tegen de klimaatopwarming. 

Energy transition

Hoe wij de overstap vlot laten verlopen

Om zo goed mogelijk in te spelen op uw behoeften op het gebied van energietransitie, buigen we ons samen met u over een aantal elementen die rechtstreeks verband houden met uw strategie, activiteiten of locatie. 

 • Het gebruik van de voertuigen en uw activiteiten: de afgelegde afstanden, de aard van de trajecten, de uitrusting enz.  
 • Uw huidige wagenpark: het soort voertuigen, de kosten die eraan zijn verbonden, de vervangingen die zich opdringen enz. 
 • Uw uitdagingen: uw beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen, de wettelijke verplichtingen, de commerciële mogelijkheden enz. 
 • Uw vergroeningsmogelijkheden: de aangewezen energiebronnen, laadpalen in de buurt, opleidingen voor chauffeurs enz. 
Acompaniment

4 goede redenen om uw wagenpark te vergroenen

Voldoen aan de regelgeving

Hernieuw en vergroen uw bedrijfswagenpark in functie van de geldende regelgeving, zodat uw wagens welkom blijven in LEZ’s. 

Inspelen op de behoeften

Laat u begeleiden door een deskundige, om de kosten verbonden aan de overstap op alternatieve brandstoffen onder controle te houden. 

Milieubewust ondernemen

Verklein uw ecologische voetafdruk en neem als milieubewust bedrijf het voortouw in uw sector of regio. 

Commercieel aantrekkelijk blijven

Behaal een concurrentievoordeel door uw maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in de verf te zetten bij klanten en partners. 

De energietransitie bij bedrijven van dag tot dag

Met het oog op een geslaagde energietransitie bij bedrijven loodsen we hen doorheen elke stap in de ingebruikname van voertuigen op alternatieve brandstoffen. 

We streven ernaar bedrijven een wagenparkbeheer voor te stellen dat perfect bij hen past. Om bedrijven de best mogelijke operationele efficiëntie te kunnen voorstellen, steunen we op bepalende gegevens: 

 • De laadtijd van de voertuigen 
 • Het energieverbruik 
 • De beschikbare laadpalen in de buurt 
Energy transition

Wij zijn er voor u

 • 1 200
  voertuigen met een alternatieve energiebron in ons wagenpark
 • 2 050
  de deadline die Fraikin vooropstelde voor een volledig CO2-neutraal wagenpark
 • 50gCO2/km
  als uitstootplafond voor lage-emissiewagens

Ga nog een stap verder in de optimalisatie van uw wagenpark

 • Een opleiding ecologisch rijden voor uw chauffeurs
  • verlaag het brandstofverbruik
  • verklein de ecologische voetafdruk
  • beperk het aantal schadegevallen
 • Een wagenparkaudit uitvoeren
  • kostenverlaging
  • analyse van het reële gebruik
  • strategie op korte, middellange en lange termijn
Road It

Meer artikels en praktische tips

Alle artikelen over dit onderwerp zien
vehicules-industriels-former-collaborateurs-eco-conduite
Energietransitie

Industriële voertuigen: waarom en hoe zou u uw medewerkers moeten opleiden in ecologisch rijden ?

Ecologisch rijden betekent rijden op een zuinige, milieuvriendelijke en veilige manier. De voorbije tien jaar is dit idee alsmaar populairder…
10/01/23
3 min