Energietransitie

Ecologische doelstellingen: europa verhoogt aantal lage-emissie zone

  • 12/01/23
  • 5 min

Terwijl Parijs de verkeerscriteria verandert binnen haar low emission zone (LEZ) door het verbieden van Crit’air 4* voertuigen vanaf 1 juni 2021, is Europa overal aan het versnellen in termen van lage emissie zones. Hierbij alvast een blik op het laatste nieuws over LEZ in Europa.

Fraikin-europe-LEZ

In 2021, bijna 250 LEZs worden geconcentreerd in Europa en dit in13 landen: Engeland, Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland, Portugal, Tsjechië en Zweden.

Zweden, de koploper, is in 1996 gestart met het verminderen van het aantal dieselvrachtwagens en dieselbussen van meer dan 3,5 ton in zijn steden te verminderen. Geconfronteerd met grote gezondheidsuitdagingen, met name in verband met de luchtkwaliteit, beginnen andere Europese landen met het instellen van zones met beperkingen, elk met zijn eigen normen en criteria.

 

Binnenkort 11 actieve LEZ in Frankrijk en nog veel meer tegen 2025

In Frankrijk is het Parijs dat zijn beleid van verkeersbeperking invoert door zijn Zone à Circulation Restreinte (ZCR), nu ZFE (Zone à Faibles Emissions) genoemd, in te stellen via een classificatiesysteem voor voertuigen met Crit’air : het luchtkwaliteitscertificaat is een beveiligd document dat voertuigen classificeert, van 0 tot 5, volgens hun leeftijd en motor.

Olivier Dutrech, directeur Innovatie en Fraikin Business Solutions, geeft een overzicht van de huidige status van de LEZ. “Momenteel zijn er vier actieveLEZ: Parijs, Groot-Parijs, Grenoble en Lyon. Veel andere LEZzullen eind 2021/begin 2022 worden opgericht, namelijk: Aix Marseille, Nice, Toulon, Toulouse, Montpellier, Rouen en Straatsburg. Tegen 2025 zal het verplicht zijn een LEZ op te richten in alle Franse agglomeraties met meer dan 150.000 inwoners. Voor elke LEZ zal Frankrijk de Crit’Air-sticker toepassen, naar het model van Parijs.”

 

LEZ: meer en meer groene zones in Europa

Duitsland is een goed voorbeeld, met bijna 60 LEZs, regionaal bekend als Umweltzones. De meeste van deze zones bevinden zich in de westelijke deelstaten Baden-Württemberg en Noordrijn-Westfalen. Al deze zones zijn ook gereglementeerd

op basis van een groene, gele of rode milieusticker (Umweltplakette). De kleur geeft het niveau van deeltjesuitstoot aan, waarbij groen het laagste niveau is (dieselvoertuigen vanaf EURO 4, benzine vanaf EURO 1, hybride en elektrische voertuigen). De rode sticker, (dieselvoertuigen van EURO 2 of ouder, benzinevoertuigen zonder katalysator) is al verboden in alle zones. Zonder sticker riskeren bestuurders een boete van 80 euro. Sommige steden hebben al de stap gezet om dieselvoertuigen te verbieden. Dit is het geval voor Berlijn, Darmstadt, Hamburg en Stuttgart.

 

ULEZs zijn bloeiend in Engeland: ultra-lage emissie zones

In Engeland heeft Londen zijn verkeersbeleid drastisch aangescherpt door de invoering van een tolheffing aan de ingang van de stad. Sinds 2019 bestaat er binnen deze perimeter een zone met nog strengere toegangsvoorwaarden: een ultra lage emissie zone genaamd ULEZ (Ultra Low Emissions Zone). De Engelse overheid heeft dit programma Clean Air genoemd en zet in verschillende Engelse steden Clean Air Zones (CAZ) in. Elke overtreder moet een dagelijkse heffing betalen van ongeveer 16 euro.

Lorna McIlroy, marketingstrateeg bij , legt uit hoe deze zones een impact hebben gehad op hun werk in het hele VK: “Met al deze veranderingen vertrouwen onze klanten op Fraikin om hen op de hoogte te houden en hen te helpen met de fysieke vereisten van die veranderingen. De invoering van deze nieuwe zones betekende dat klanten hun vloot onder de loep moesten nemen en moesten nagaan of de voertuigen aan de eisen voldeden; sommigen waren genoodzaakt hun vloot of een deel ervan te wijzigen of bij te werken. (…) Onze vestigingen in de regio Londen moesten zich aanpassen om ervoor te zorgen dat alleen voertuigen die aan de eisen voldeden, werden behoudenDit gold met name voor onze verhuurvloot. Nu kunnen niet alle huurvoertuigen in het hele VK worden gebruikt.

 

Lage-emissiezones in Italië: zeer beperkt verkeer

In Italië de ZTL’s (Zona a Traffico Limitato) in de jaren zeventig in werking getreden. Deze zones, die oorspronkelijk waren gecreëerd om de verkeers- en geluidsoverlast te beperken en zo de levenskwaliteit van de omwonenden te verbeteren, hebben een nieuwe betekenis gekregen met de realiteit van de opwarming van de aarde waarmee de hele wereld wordt geconfronteerd. Deze ZTL’s maken het verkeer van het openbaar vervoer, de hulpdiensten en de buurtbewoners mogelijk; andere voertuigen kunnen er met 30 km/u doorrijden, in welbepaalde tijdvensters die van stad tot stad verschillen. Het rijden in deze beperkte verkeerszones zonder daarvoor toestemming te hebben, kan leiden tot boetes van meer dan 200 euro, waarbij de overtreding wordt geregistreerd bij het binnenrijden en verlaten van de zone.

 

LEZ en EPZ: Wat concrete gevolgen?

De invoering van LEZs in Europa maakt het mogelijk rechtstreeks in te grijpen in de vernieuwing van het wagenpark, zodat elke organisatie kan opschuiven in de richting van de energietransitie.

Wat de gezondheid betreft, stellen wij vast dat : vermindering van de ontwikkeling van hart- en vaatziekten, minder aandoeningen van de luchtwegen en kanker bij mensen die aan verontreinigde lucht worden blootgesteld. Deze verbeteringen van de luchtkwaliteit zouden ook een positief effect hebben op de voortplanting, de ontwikkeling van kinderen, endocriene en zelfs neurologische ziekten, en uiteindelijk op de levensverwachting.

 

In het kort: LEZs winnen terrein in Europa, innovatie speelt een cruciale rol

Terwijl de uitdaging om alle wagenparken te vernieuwen voor groene voertuigen binnen de komende dertig jaar ligt, is er een echte Europese dynamiek om meer en meer LEZ (lage-emissiezones) te installeren op strategische locaties. De tijdschema’s lopen uiteen en elk land werkt aan zijn eigen wetgeving, waardoor het moeilijk is de mondiale termijnen te begrijpen. De gunstige resultaten zijn echter al merkbaar en het momentum doet ons met meer vertrouwen naar de toekomst kijken. de hoofdrol en elke dag opnieuw wordt bedacht hoe voertuigen intelligenter kunnen worden gemotoriseerd.

Crit’air 4: d.w.z. dieselauto’s geregistreerd vóór 1 januari 2006, dieselvrachtwagens geregistreerd vóór 1 oktober 2009, gemotoriseerde tweewielers geregistreerd vóór juli 2004.

Om ook te lezen

vehicules-industriels-former-collaborateurs-eco-conduite
Energietransitie

Industriële voertuigen: waarom en hoe zou u uw medewerkers moeten opleiden in ecologisch rijden ?

Ecologisch rijden betekent rijden op een zuinige, milieuvriendelijke en veilige manier. De voorbije tien jaar is dit idee alsmaar populairder…
10/01/23
3 min