Equipe Fraikin Mions

Diversiteit binnen onze teams

Diversiteit binnen onze teams als motor van uitmuntende prestaties 

Een toonaangevend bedrijf als Fraikin moet op elk vlak het goede voorbeeld geven. Wat aanwervingen, integratie en carrièremogelijkheden betreft, geeft Fraikin iedereen alle kansen, door ieders motivatie te prikkelen, ieders talent bloot te leggen en de expertise van elke medewerker continu bij te schaven. Het resultaat is een gemotiveerder team, meer welzijn op het werk, zin voor innovatie en uitmuntende prestaties! 

Fraikin draagt diversiteit binnen zijn teams hoog in het vaandel, om... 

 

1 – zijn verdere ontwikkeling te ondersteunen   

In onze knelpuntberoepen kunnen we alle vaardigheden gebruiken, zonder onderscheid. We werven medewerkers aan met sterk uiteenlopende profielen en helpen hen om binnen het bedrijf te groeien en door te stromen naar jobs die hen aanspreken, van managementposities tot een internationale carrière.   

Via zijn eigen Ecole des Métiers (EDM) en Ecole de Ventes (EDV) biedt Fraikin in Frankrijk duaal onderwijs aan rond mechanica, carrosserie, autotechnieken en verkoop.  

De Groep hecht veel belang aan de loopbaan van zijn medewerkers en houdt rekening met hun professionele ambities, door de teams regelmatig bijscholingen aan te bieden onder leiding van experts in hun vak.  

 

2 – de vinger aan de pols te houden van een evoluerende samenleving  

Ons bedrijf is multicultureel én multigenerationeel. Elk individu – los van geslacht, sociale of culturele achtergrond, profiel of ambities – is welkom bij Fraikin en kan er zijn of haar vaardigheden ten dienste stellen van de gemeenschap.   

Om die diversiteit aan profielen in de hand te werken, streeft Fraikin bovendien naar gelijkheid tussen man en vrouw binnen het bedrijf. Dat geldt voor elk beroep en elke functie, inclusief de teams op het terrein en de verschillende vestigingen. 

We waken over een strikte gelijkheid van kansen en een gelijke behandeling van man en vrouw doorheen de loopbaan van onze medewerkers. Zo worden voor de invulling van strategische posities in het aanwervingsproces evenveel cv’s van mannen als van vrouwen overwogen. 

 

Diversiteit bij Fraikin in cijfers

 • 80 à 100
  Jaarlijkse leerling-medewerkers die aangeworven en opgeleid worden in Frankrijk via het EDM
 • 65%
  van de werknemers met een handicap werkt in onze werkplaatsen, 13 % als chauffeur en 22 % in administratieve functies
 • 25%
  vrouwen in het personeelsbestand van Fraikin in Frankrijk
 • 50%
  van de sollicitaties naar strategische posities is afkomstig van een vrouw