Innovation

Innoveren voor onze klanten

Innovatie zit in het DNA van Fraikin  

Naarmate de regelgeving, milieuvereisten en financiële obstakels zich opstapelen voor professionals, wordt hun mobiliteit almaar complexer. Om hun activiteiten optimaal te blijven ondersteunen, moeten ze dus op zoek naar nieuwe transportoplossingen.  Met andere woorden: ze moeten innoveren. 

Bij Fraikin stellen we ons vermogen tot innovatie ten dienste van onze klanten, om hen op weg te helpen naar de mobiliteit van morgen. Met ons Fraikin Lab en ons aanbod Fraikin Business Solutions stippelen we samen met hen een zuiniger en efficiënter transportbeleid uit.   

Als expert en marktleider in de verhuur van bedrijfsvoertuigen en industriële en commerciële wagens, houden we bovendien nauw contact met constructeurs en overheden om samen met hen in te zetten op een zuinigere en meer milieuvriendelijke mobiliteit, en tegelijk te anticiperen op uitdagingen waar professionals mee geconfronteerd worden. 

Drie drijfveren van innovatie    

 

1 – Mee de toekomst van de transport- en logistieke sector uittekenen  

Fraikin denkt op nationaal en Europees niveau mee over de toekomst van het wegtransport. We nemen actief deel aan werkgroepen en overlegplatforms die zich buigen over de toekomst van onze sectoren: 

 • het Franse taskforce in het teken van de energietransitie binnen de sector van het goederentransport over de weg (TRM), dat tot een gemeenschappelijke visie en piste moet komen;  
 • het Franse platform EVE dat gericht is op vrijwillige milieu-initiatieven en bedrijven helpt om de energie- en milieu-impact van hun transport- en logistieke activiteiten te verkleinen.  
 • de cel Open Innovation Mutualisée van SprintProject, die leiders binnen de toeleveringsketen samenbrengt voor samenwerkingsprojecten met innoverende start-ups. 

 

2 – De energietransitie van onze klanten in goede banen leiden

Fraikin faciliteert en versnelt de ontwikkeling van zijn klanten met een innovatief aanbod dat hun energietransitie optimaal moet ondersteunen, via:   

 • Fraikin Business Solutions – advies steunend op een wagenparkaudit, een grondige analyse van de voertuigen en de uitdagingen die ermee gepaard gaan, met het oog op totaaloplossingen, van bedrijfsvoertuigen met alternatieve energiebronnen tot opleidingen voor chauffeurs of de plaatsing van laad- of tankvoorzieningen voor elektrische wagens of voertuigen op gas, voor de optimalisatie van het bedrijfswagenpark;  
 • Fraikin Lab – een innovatielab waar voertuigen en prototypes aangeboden door constructeurs in avant-première en in reële omstandigheden worden getest, om onze klanten van meet af aan de beste oplossing aan te kunnen bieden en te adviseren;  
 • My Planet – een samenwerking met de start-up WeNow, om klanten bij te staan in de compensatie van hun uitstoot als gevolg van verplaatsingen, ter aanvulling van de inspanningen in de energietransitie.

 

3 – Bijdragen aan zuinigere logistieke activiteiten  

Als partner van transport-, leverings- en postbedrijven werkt Fraikin mee aan nieuwe leveringsconcepten:   

 • door nieuwe mogelijkheden op het vlak van fietslogistiek in kaart te brengen voor Last Mile Delivery;  
 • via My Route, een digitale oplossing voor trajectoptimalisatie in overeenstemming met de regelgeving en afgestemd op de uitdagingen van de klant. 

Innovatie bij Fraikin in cijfers

 • 7 000
  studies per jaar door het studiebureau van Fraikin, om klanten optimaal te begeleiden in hun energietransitie
 • 23
  voertuigen op alternatieve energiebronnen getest door het Fraikin Lab, in samenwerking met de constructeurs
 • 1 200
  voertuigen in het Fraikin-wagenpark op alternatieve energie
Olivier Dutrech

Als marktleider in de verhuur van industriële en commerciële voertuigen is het onze verantwoordelijkheid om onze klanten te begeleiden op weg naar een geslaagde energietransitie. Fraikin neemt het voortouw binnen de sector en levert al sinds 2009 elektrische voertuigen voor transport van goederen over de weg. Vandaag is het onze taak om onze klanten advies te verlenen in hun keuze voor de meest geschikte oplossing in het licht van milieu-uitdagingen, de regelgeving en hun activiteiten.

Olivier Dutrech
Directeur Group Innovation & Fraikin Business Solutions