Supplychain

Hoe kunt u het laadvermogen van een koelwagen optimaliseren?

  • 12/01/23
  • 4 min

Het optimaliseren van het laadvermogen van koelwagens is meer dan ooit een centraal thema op een groeiende markt. De gezondheidscrisis heeft dit nog eens duidelijk aangetoond, zowel wat de volumes als wat de complexiteit van de beperkingen betreft en het vervoer van vaccins is hier een goed voorbeeld van.

Charge-utile-vehicule-frigo
Wat is het ‘laadvermogen’ precies?

Het ‘laadvermogen’ (LV) van een licht bedrijfsvoertuig (LCV) of van een vrachtwagen is het verschil tussen de technisch toelaatbare maximummassa (TTMM) en het leeggewicht (LG). Een simpele formule: LV = TTMM-LG

Opgelet: de waarde van het leeggewicht staat niet altijd op het kentekenbewijs vermeld. Deze waarde verschilt van het nuttige volume (uitgedrukt in m3), hoewel de twee met elkaar in verband staan. Daarbij moet men niet vergeten dat hoe zwaarder een voertuig in onbeladen toestand is, hoe lager het laadvermogen is.

Het optimaliseren van de lading wordt steeds belangrijker

De wereldwijde markt van koellogistiek noteert al verschillende jaren een groei (van 6,3 miljard euro in 2018 tot 10 miljard euro in 2025 alleen in Frankrijk). In het kader van strengere regelgevingen is het belang van de kwestie van het laden van voertuigen bovendien ook toegenomen. De wettelijke verplichtingen (*) op het gebied van vervuiling in Europa zijn geleidelijk aan strenger geworden: controle op de uitstoot van schadelijke stoffen en op de geluidsemissies van voertuigen, invoering van lage-emissiezones (voorheen verkeersluwe zones), enz… Aangezien het aantal voertuigen om voor de hand liggende economische redenen niet zomaar kan worden uitgebreid, moet men zich inspannen om het gebruik ervan zo efficiënt mogelijk te maken. Daar staat tegenover dat de conjuncturele ontwikkelingen in de foodretail – zoals de terugkeer van buurtwinkels in stedelijke gebieden en de sterke opkomst van thuisbezorgingen en van dienstverlening aan huis – de behoefte aan koelwagens (vrachtwagens, bestelwagens, enz.) sterk vergroot, waardoor de optimalisering van de vervoerde volumes een essentiële kwestie wordt.

 

Wat zijn de mogelijkheden voor koelwagens?

Om het laadvermogen te optimaliseren, analyseren we eerst de goede praktijken:

  • Het systematisch streven naar een lading van 100%, wat soms kan betekenen dat recentere technieken voor het palletiseren moeten worden gebruikt;
  • De invoering van een proces om ‘lichte’ of lege ritten te voorkomen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van software voor routeoptimalisatie, wetende dat het aanbod hiervan op de markt steeds groter en beter wordt;
  • Het regelmatig controleren van de koelapparatuur, maar ook van andere onderdelen zoals isolatiestrips;
  • Ecodriving, het trainen van chauffeurs in hun rijgedrag – uiteraard – maar ook in het beperken van energieverlies in verband met het openen van deuren, levertijden, enz.

Daarbij is het behoud van een hoog laadvermogen een gemeenschappelijk doel van fabrikanten en vervoerders. Het verbruik van koelwagens die op alternatieve brandstoffen rijden, wordt dan ook grondig onderzocht. Het ontwerp en de transformatie van koelwagens zijn vectoren van innovatie. De opkomst van zelfdragende structuren is hier een perfecte illustratie van: de vloer, die aan verschillende chassis kan worden aangepast, is vaak van aluminium en kan het laadvermogen behouden of zelfs maximaliseren. Deze oplossingen hebben hun succes reeds bewezen op thermische 3t5-voertuigen, die een laadvermogen van één ton hebben. Dit is nu sinds enkele jaren mogelijk. Deze structuren kunnen natuurlijk ook worden gebruikt voor voertuigen die op alternatieve brandstoffen rijden.

 

De innovaties hebben ook betrekking op de koelinstallatie zelf

In het kader van de koelinstallatie zijn er bovendien al talrijke initiatieven genomen, die op de laatste internationale beurs Solutrans onder de aandacht werden gebracht. Om koude te produceren met een grotere energie-efficiëntie en het volume en de laadcapaciteit zo te optimaliseren, zien we dat de installaties compacter worden en van nieuwe technologieën voorzien zijn, zoals hydro-elektriciteit of cryogene stikstof. Mogelijkheden voor snelle ladingen of HEE-producten (‘High Energy Efficiency’) zijn ook relevant, afhankelijk van de grootte en het gebruik van de voertuigen natuurlijk.

Tenslotte speelt de uitrusting van het voertuig ook een rol: betere dimensionering van de compartimenten door vaste en/of hefbare scheidingswanden, reksystemen, enz. De basisprincipes voor veiligheid moeten niet uit het oog worden verloren, zoals ladingvastzetrails, nuttig voor het vastzetten en het beter verdelen van de vervoerde goederen en functiegerelateerde toepassingen (zoals ophangrekken en vleeshaken).

Al deze elementen verhogen de efficiëntie van koelvoertuigen, ongeacht de omvang ervan.

(*)

Verordening nr. 852/2004

Verordening (EG) nr. 178/2002

Om ook te lezen