Supplychain

Nachtleveringen: wat kunt u doen aan geluidsoverlast?

  • 12/01/23
  • 4 min

Nachtleveringen zijn ondertussen de norm geworden voor stedelijke superettes en voedingsbedrijven waardoor het overdag wat minder druk is op straat. ’s Nachts rijden wanneer er weinig verkeer is, helpt om de emissievervuiling te beperken, maar op deze rustigere momenten wordt de geluidshinder wel merkbaarder. Verschillende maatregelen kunnen deze geluidshinder verminderen.

livraison-nocturne-fraikin-fmag

Geluidsoverlast, een uitdaging die u kunt overwinnen

Soms worden nachtleveringen verplicht door lokale overheden om parkeer- en verkeersproblemen overdag op te lossen. Uiteraard moeten deze leveringen zo stil mogelijk gebeuren, maar het is niet altijd gemakkelijk om eventuele geluidsoverlast te beperken. We hebben het dan vooral over het lawaai van het rijden, van de motor en de aerodynamische effecten. De impact ervan op de levenskwaliteit is negatief en aanzienlijk. Al sinds 1999 werkt de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) aan de sensibilisering voor de impact van lawaai op de slaap en de gezondheid in het algemeen. Ze beveelt een grenswaarde van 40 dB aan voor de blootstelling aan nachtlawaai, en dit op basis van een blootstelling gedurende 8 uur; deze drempel is moeilijk na te leven, aangezien een straat met verkeer al snel aan 80 dB kan zitten. Het probleem is zodanig groot dat het Europees Parlement de Richtlijn 2002/49/EC inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai uitgevaardigd heeft.

 

Over welke geluiden hebben we het precies?

Wanneer we het hebben over nachtlawaai door voertuigen tijdens de levering, dan kunnen we twee essentiële factoren identificeren.

Wanneer het voertuig in beweging is, komt het lawaai van drie bronnen: het lawaai van de weg, de motor en de aerodynamische effecten. Deze laatste kunnen genegeerd worden aangezien de rijsnelheden in stedelijke gebieden beperkt zijn. Het lawaai van het rijden kan dan weer niet genegeerd worden. Dit neemt toe naarmate de snelheid toeneemt, vooral op kasseiwegen. Het geluid van de motor is hoorbaar, zelfs wanneer het voertuig stilstaat, en daarbij komt dan ook nog eens het lawaai van de koeleenheid.

Tijdens de levering zelf zijn het de geluiden die door het leveren veroorzaakt worden die het meest storend kunnen zijn. We hebben het dan over het openen van vrachtwagendeuren, het verhogen van laadkleppen en het verplaatsen van karretjes of pallettrucks die schokken en schrapende geluiden maken wanneer ze over de metalen oprijplaten geduwd worden die bijvoorbeeld gebruikt worden om treden of voetpaden te overbruggen. Aangezien elk geluid een herkenbare oorsprong heeft, kan het ook aangepakt worden.

 

Lawaai verminderen

Gelukkig zijn er verschillende manieren waarop het lawaai verminderd kan worden. Om de geluidsoverlast van de leveringen te verminderen, kan een koerier actie ondernemen op het gebied van zijn uitrusting en het gebruik ervan, maar ook door zijn personeel op te leiden.

Het geluid dat de motor maakt hangt af van het gebruikte motortype. De stilste motor is uiteraard de elektrische, terwijl aardgas (NGV) stiller is dan diesel. We zien dat fabrikant DAF een stille versie van zijn dieseltrucks aanbiedt om het lawaai in stedelijke gebieden te beperken. Het transport van een koelinstallatie maakt meer lawaai als dit gebeurt met een verbrandingsmotor. Het kan daarom aangewezen zijn om een elektrische of cryogene installatie te gebruiken.

Het lawaai van de levering zelf is deels afhankelijk van het onderhoud van het materiaal. Een laadklep zal piepen als hij niet wordt onderhouden. De vloer van de vrachtwagen en het platform van de laadklep kunnen bedekt worden met geluidsabsorberend materiaal. Karretjes en pallettrucks kunnen ook uitgerust worden met stille wielen.

Uiteraard speelt ook de aard van de goederen een rol. De levering van flessen in kratten kan natuurlijk niet even stil gebeuren als de levering van dozen met linnengoed. De snelheid bewust beperken tot 30 km/u tussen de leveringen door zorgt voor een aanzienlijke vermindering van het rijgeluid. Ten slotte is de sensibilisering van de chauffeurs van cruciaal belang.

We merken op dat de inspanningen van een koerier om het lawaai te beperken, moeten worden gewaardeerd en benadrukt door middel van labels zoals Certibruit of Piek. Het Pieklabel, dat in Frankrijk door Cemafroid wordt uitgegeven, garandeert dat de uitrusting voldoet aan de geluidsdrempel van 60-dB(A). Naast deze maatregelen die koeriers kunnen nemen, kunnen lokale overheden het lawaai in steden verminderen of eerder absorberen door de groene ruimte in de stedelijke omgeving te vergroten en poreus asfaltbeton te gebruiken voor het wegdek, wat het lawaai van de weg aanzienlijk vermindert. Tot slot moeten we voor ogen houden dat heel wat steden in Europa ook hun eigen geluidslimieten bepalen, die de bewoners ook rustigere nachten garanderen.

Om ook te lezen