Energietransitie

Vergroening van de vloot voor goederenvervoer over de weg: ecologische en economische uitdagingen

 • 13/01/22
 • 6 min

Vergeet de diesel of benzine voertuigen en maak plaats voor voertuigen met een lage ecologische impact. Geconfronteerd met klimaatverandering is het dringend noodzakelijk om ons gedrag aan te passen, en de overgang naar een vloot van schonere voertuigen is een essentiële hefboom voor professionals.

fraikin verdissement parc

De franse wet van mobiliteitsoriëntatie (LOM) van 24 december 2019 legde de vergroening van het wagenpark van minder dan 2,6 ton goederenvervoersbedrijven als volgt op:

 • 10 % van vernieuwing in 2022.
 • 20 % van de vernieuwing in 2024
 • 40 % van de vernieuwing in 2027
 • 70 % van de vernieuwing in 2030

De LOM-wet legt de naleving van deze verplichtingen niet op aan voertuigen met een gewicht van 2,6 ton tot 1 januari 2023, volgens dit schema:

 • 10 % van de vernieuwing in 2023
 • 20 % van de vernieuwing in 2025
 • 40 % van de vernieuwing in 2028
 • 70 % van de vernieuwing in 2031

Hoe kunt u zich aanpassen en wat heeft het voor zin om uw voertuigen te vernieuwen, naast de naleving van de nieuwe regels?

 

Vergroening van uw wagenpark: optimalisatie van energie en wagenparken

Olivier Dutrech, Directeur Innovatie bij Fraikin, legt uit dat binnen het bedrijf, in Frankrijk, al 1200 voertuigen van een vloot van 36 000 voertuigen al alternatieve energieën gebruiken. Voor hem is “het doel van het bedrijf om tegen 100% 2024 van zijn vloot in lage-emissiezones te kunnen vernieuwen, waardoor het verkeer van voertuigen met Crit’Air 2vignetten (met name de diesels) wordt verboden.”

Alternatieve brandstoffen zijn de belangrijkste vector van verandering in de richting van een groenere vloot, maar andere oplossingen, gerelateerd aan diesel, bestaan wanneer de regelgeving dit toestaat.

De eerste oplossing is de verjonging van dieselvoertuigen en de vermindering van hun milieu-impact door middel van geoptimaliseerd verbruik.

Zoals Olivier Dutrech ook uitlegt, is het in de eerste plaats heel goed mogelijk om deze energie te behouden en uw voertuigen te moderniseren zodat ze zo min vervuilend mogelijk zijn.

“Bij Fraikin hebben we alle voertuigen in het wagenpark zoveel mogelijk verjongd. Onze dieselmotoren voldoen aan de nieuwste normen op de markt : Euro 5 en vooral sinds enkele jaren Euro 6″.

Opties kunnen ook de ecologische impact beperken door het brandstofverbruik te verminderen: robotreductoren, elektronische klemming, aerodynamische appendages, het gebruik van telematica, enz.

Het is mogelijk om het voertuig met een dieselmotor te behouden en te investeren in alternatieve brandstoffen die ermee compatibel zijn zoals : B100 of synthetische brandstoffen HVO, XTL.

De tweede oplossing is om het zonder diesel (organisch of niet) te doen en andere technologieën te kiezen, door andere energieën te gebruiken.

Bij Fraikin kan omvat dit:

 • hybride motoren;
 • aardgas (NGV) in zijn CNG (gecomprimeerd aardgas) of LNG (vloeibaar aardgas);
 • elektriciteit.

Waterstof behoort ook tot de toekomst van alternatieve brandstoffen, en vooral voor vrachtwagens (omdat de autonomie via batterij-elektriciteit beperkt is): in brandstofcellen produceert waterstof, in contact met de zuurstof in de lucht, elektriciteit. Geen CO2-uitstoot meer: voertuigen stoten alleen waterdamp uit. Deze logica is deugdzaam als de energie die nodig is om waterstof te produceren koolstofarm of hernieuwbaar is.

Investeren in nieuwe brandstoffen en voertuigen met een geoptimaliseerd energieverbruik zijn dus essentiële stappen, maar het zijn niet de enige. Een betere werkorganisatie draagt ook bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit: “Bij Fraikin optimaliseren we het gebruik van vloten door middel van routebeheer. We gebruiken een algoritme om de meest efficiënte organisatie van de routes te definiëren (aantal voertuigen, vervoerd volume en gewicht, evenals de af te leggen afstand) om onnodige kilometers te vermijden”, zegt Olivier Dutrech.

 

De economische voordelen van het vergroenen van het wagenpark.

Als de ecologische voordelen van de overstap naar groenere voertuigen goed zijn ingeburgerd, hoe zit het dan vanuit economisch oogpunt?

 

Trek nieuwe klanten aan en behoud oude klanten

Het aanbieden van schone voertuigen zorgt voor een nieuwe klantenkring. Olivier Dutrech getuigt: “We kunnen nog niet spreken van een grote trend, maar verschillende profielen van bedrijfsleiders zijn hier wel gevoelig voor.”

Vier soorten klanten kunnen worden aangetrokken tot alternatieve energieën:

– De pro-ecologisten, zowel in hun positionering als filosofie,

– De klanten die moeten beantwoorden aan de eisen die hen door bepaalde markten worden opgelegd,

– Degenen die verplicht zijn om te voldoen aan de voorschriften in EPZs,

– en tot slot degenen die een voorsprong willen nemen, en nu de kans van een groen transport grijpen om zich te onderscheiden.

De economische voordelen moeten ook op de langere termijn worden nagestreefd en loyaliteit: als “groen” vervoer noodzakelijkerwijs voorbestemd is om de norm te worden, maakt het het mogelijk om op aanbestedingen te reageren met een veel langere verbintenis dan voorheen. Omdat technische oplossingen zijn uitgerust met de nieuwste technologische ontwikkelingen, zijn ze bijzonder duur en hebben ze meer tijd nodig om afgeschreven te worden.

 

Geniet van extra hulp van de Staat om uw wagenpark sneller te vergroenen

Investeren in nieuwe motoren en nieuwe brandstoffen heeft een prijs: daarvoor heeft de staat ook middelen om vrachtvervoerders hierbij te helpen.

Voor de aankoop of verhuur van schone voertuigen is een ecologische bonus ingesteld: het bedrag wordt vastgesteld op basis van de prijs van het voertuig, maar bedraagt over het algemeen 5000 euro per bestelwagen en tot 50 000 euro voor een nieuwe vrachtwagen. Deze bonus is te combineren met de aanvullende afschrijvingsregeling voor voertuigen op schone energie. Deze is verlengd tot 31 december 2030. Een steun dat eind februari 2022 door de regering is aangekondigd is ter hoogte tot € 150.000 en dit onder bepaalde voorwaarden. Ten slotte kan het parkeren van schone voertuigen in bepaalde gemeenten gratis zijn.

 

Verbeter de bedrijfscommunicatie: een beter imago van vrachtwagens.

Dankzij de energietransitie, en het betrekken van vrachtwagens in dit proces, ontwikkelt de “vrachtwagen” een heel ander beeld dan hij al jaren projecteert. Het transportvoertuig wordt een modern, schoon, stil voertuig, uitgerust met de nieuwste technologische ontwikkelingen, aangepast aan zijn tijd.

Vrachtwagens worden zo het moderne uitstalraam van het professionele verhuurbedrijf.

 

Vergroening van uw wagenpark: enkele beperkingen om rekening mee te houden

Een vloot bestaat uit verschillende soorten voertuigen die aan verschillende behoeften voldoen: vandaag, zelfs als het aanbod met de dag groeit, bieden niet alle fabrikanten het equivalent van hun volledige dieselgamma in alternatieve energieën.

De keuze van de energie van een voertuig zal noodzakelijkerwijs worden gemaakt volgens de aanleg van het netwerk.

Zoals Olivier Dutrech uitlegt: “We hebben niet overal toegang tot alle energiebronnen, in Frankrijk”. Of het nu onderweg is of bij klanten, fittingen zijn extreem duur: het kan variëren van enkele duizenden euro’s tot honderdduizenden.

Ten slotte worden de kosten van het vergroenen van een wagenpark ook gemeten aan de hand van de tijd die wordt besteed aan het tanken/opladen van het voertuig. Een elektrisch voertuig, en vooral een zwaar vrachtvoertuig, kan enkele uren geïmmobiliseerd blijven om te worden opgeladen, afhankelijk van de capaciteit van de terminals. Als hij stil staat dan de chauffeur ook.

In het kort

Het vergroenen van uw wagenpark is essentieel: het voldoet aan de nieuwe regels en zorgt voor nieuwe klantenkringen en gewoonten. Als dit mogelijk maakt uw imago te vernieuwen en een vloot te moderniseren, u aan te passen aan de nieuwe regelgeving en de daaruit voortvloeiende beperkingen te ondersteunen, heeft het natuurlijk het grote voordeel dat dit zal bijdragen aan de strijd voor de verbetering van de luchtkwaliteit en om ook uw steentje bij te dragen aan de grootste mondiale uitdaging van de komende jaren.

Om ook te lezen

vehicules-industriels-former-collaborateurs-eco-conduite
Energietransitie

Industriële voertuigen: waarom en hoe zou u uw medewerkers moeten opleiden in ecologisch rijden ?

Ecologisch rijden betekent rijden op een zuinige, milieuvriendelijke en veilige manier. De voorbije tien jaar is dit idee alsmaar populairder…
10/01/23
3 min