Supplychain

Hoe kan de retail helemaal tot de ‘last mile’ flexibel blijven ?

  • 11/01/23
  • 4 min

Zoals recent nog gebleken is uit de COVID-19-crisis, kunnen ‘last mile’-leveringen al snel aanleiding geven tot kopzorgen. Retailbedrijven moeten niet alleen het hoofd bieden aan de druk op korte termijn, maar ze moeten ook aantonen dat ze zich kunnen aanpassen aan de voortdurend veranderende economische en regelgevende context. Deze aanpak berust op de mogelijkheid om hun wagenpark veelzijdiger te maken en om voortdurend te anticiperen op hun toekomstige leveringsbehoeften.

f-mag-fraikin-article-last-mile-delivery

Dit is een echte uitdaging waarmee heel wat retailers recent geconfronteerd werden. Tijdens de lockdownperiode moesten veel bedrijven grotere volumes producten leveren, of producten die ze niet gewend waren om te leveren, en dat tot en met de ‘last mile’. In Frankrijk bijvoorbeeld namen de thuisleveringen tijdens de COVID-19-lockdownperiode met gemiddeld 73,8% toe. Om ook in piekperiodes leveringen helemaal tot de eindfase te kunnen garanderen, moeten retailbedrijven een bepaalde flexibiliteit aan de dag kunnen leggen die afhangt van een zeker mate van vooruitziendheid.

 

Voertuigen veelzijdiger maken

Met een veelzijdiger wagenpark kunt u uw flexibiliteit vergroten zonder dat daarvoor dure investeringen nodig zijn. Eén van de manieren waarop retailers dit kunnen doen, is door hun voertuigen anders uit te rusten. Indien ze geen koelwagens beschikbaar hebben voor de levering van verse goederen, dan kunnen ze hun “droge” transportvoertuigen voorzien van geïsoleerde kratten. En mits aanpassingen achteraf kunnen ze zich ook aanpassen aan de toename van leveringen van kleine pakketten zonder het volume van hun vrachtwagens te wijzigen. Zo kunnen ze als reactie op een tijdelijke toename van de activiteit bijvoorbeeld modulaire leggers installeren om meer pakketten in een vrachtwagen te kunnen laden. Door dergelijke aanpassingen kunnen bedrijven het gebruik van hun voertuigen optimaliseren en op korte termijn een breder scala aan diensten aanbieden die niet voorzien waren in de oorspronkelijke planning van hun wagenpark. 

 

De planning op punt stellen

Een andere piste die het verkennen waard is, is de optimalisering van de leveringsshiften en -routes. De sleutel tot een grotere flexibiliteit tot de ‘last mile’ van de logistieke keten is een tweedimensionale benadering van de planning. Retailers kunnen het aantal rondes beperken door hun leveringen eerst in hetzelfde slot te concentreren. Ze moeten er dan wel voor zorgen dat hun pakketleveringen zo vroeg mogelijk worden ingepland. Deze maatregel gaat doorgaans hand in hand met een reorganisatie van de leveringsroute. Door dit aspect te optimaliseren kunnen ze ervoor zorgen dat er geen twee voertuigen op dezelfde dag in dezelfde straat komen. Hierdoor kan het aantal voertuigen en chauffeurs beperkt worden, evenals de tijd die nodig is voor de leveringen. Met de toename van steeds snellere en frequentere leveringen (soms binnen een uur) en steeds meer stedelijke beperkingen (de meeste steden leggen al specifieke uren op) is het heel waarschijnlijk dat deze trend de komende jaren nog verder zal doorzetten.

 

Anticiperen op de vervanging van voertuigen

Voor de retailers bestaat de uitdaging op middellange en lange termijn erin te anticiperen op veranderingen in hun activiteiten, en ook in de Europese normen, met name wat de milieuvervuiling betreft. Sinds het begin van de jaren negentig heeft de Europese Unie de emissienormen voor auto’s en andere voertuigen alsmaar strenger gemaakt om de toenemende vervuiling tegen te gaan. Elke reeks normen, inclusief de recentste van 2020 (Euro 6d), heeft beperkingen opgelegd voor de totale hoeveelheid uitstoot van bepaalde uitlaatgassen van auto’s. En een aantal steden gaat nu verder dan de normen door het verkeer van dieselvoertuigen te verbieden of te beperken. Dit is sinds het begin van het jaar het geval in Kopenhagen, Oslo en op bepaalde momenten van de dag ook in Barcelona. Parijs is van plan om in 2024 een gelijkaardig verbod in te voeren. Voor een aanpassing aan deze regels in een tijd waarin langetermijncontracten voor bepaalde voertuigen, zoals vrachtwagens, kunnen oplopen 104 maanden, is een vroegtijdige vernieuwing dus een optie die overwogen moet worden. Deze aanpak is des te voordeliger gezien ze de mogelijkheid biedt om modernere voertuigen te huren met nieuwe schone technologieën, zoals de beperking van het brandstofverbruik of de verbetering van het comfort en de veiligheid van de bestuurder.

Om ook te lezen