Supplychain

Een seizoensgebonden karakter en grote schommelingen in de activiteiten: met welke hefbomen kunnen retailers zich aanpassen aan alle scenario’s ?

  • 11/01/23
  • 3 min

Hoewel hun activiteiten vaak afhangen van de economische context of seizoensgebonden zijn, moeten retailbedrijven de kwaliteit en stiptheid van hun leveringen altijd in acht nemen. Hoe kunt u uw wagenpark in deze context flexibeler maken ? Met welke oplossingen kunt u flexibel blijven en u aanpassen aan alle scenario’s ?

retail-saisonnalite-fraikin-blog

Heel wat retailbedrijven hebben nog nooit zoveel leveringen gehad als tijdens de lockdownperiode die we net meegemaakt hebben. Volgens een onderzoek dat Kantar in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië voerde voor Detail Online, is het percentage consumenten dat gewoonlijk meer dan de helft van zijn aankopen online doet sinds het begin van de coronacrisis met 25% tot 80% gestegen, afhankelijk van het land. Los van deze ongebruikelijke periode hebben veel bedrijven ook een seizoensgebonden agenda. Dit is het geval voor grote speelgoedwinkels, waarvan de activiteiten vooral rond de feestdagen pieken. Om ervoor te zorgen dat ze altijd over het juiste aantal voertuigen beschikken om hun leveringen te kunnen garanderen, ongeacht de omvang of het niveau van hun activiteiten, zijn er een aantal hefbomen die ze kunnen gebruiken naargelang van de omvang van hun wagenpark.

 

Toename of afname van de activiteiten: kapitaliseer uw langetermijnvloot

Eerst en vooral kunnen bedrijven zich aanpassen aan een aanzienlijke toename of afname van hun activiteiten door hun langetermijnvloot optimaal te benutten. Bedrijven met een groot wagenpark kunnen hun voertuigen bijvoorbeeld opnieuw verdelen over of toewijzen aan hun verschillende vestigingen wanneer het activiteitenniveau van deze vestigingen verandert. Dit is het geval voor bepaalde gespecialiseerde retailers die hun voertuigen in de zomer bijvoorbeeld van hun Parijse vestigingen naar hun sites aan de Atlantische kust sturen, waar de activiteiten in die periode sterker geconcentreerd zijn.

Indien de activiteiten afnemen en sommige voertuigen minder gereden hebben dan oorspronkelijk gepland, dan kan ook de looptijd van het huurcontract, die gebaseerd is op de duur en het aantal kilometers, verlengd worden om zo te komen tot het maximum aantal kilometers. Deze benadering voorkomt het risico dat uw wagenpark te klein wordt en dat u over onvoldoende voertuigen zou beschikken om de leveringen tijdig te bezorgen wanneer de activiteiten zich herstellen of gaan pieken.

En om te vermijden dat uw wagenpark met langetermijnvoertuigen te groot wordt als gevolg van een tijdelijke toename van de activiteiten, kunt u ook het aantal chauffeurs verdubbelen en shiftrotaties organiseren. Sommige bedrijven proberen er ook voor te zorgen dat de levering van hun nieuwe langetermijnvoertuigen samenvalt met hun seizoensgebonden activiteiten. Ze kunnen dan gedurende een paar weken hun oude voertuigen, waarvoor ze de teruggave uitgesteld hebben, en ook hun nieuwe voertuigen gebruiken.

 

Kiezen voor een gecombineerde aanpak: langetermijnverhuur combineren met kortetermijnverhuur

Indien de flexibiliteit die geboden wordt door de langetermijnverhuur niet volstaat, dan bestaat er bij een toename van de activiteiten die enkele weken kan aanhouden ook nog de mogelijkheid om extra voertuigen in te zetten. Retailers kunnen ook tijdens eenmalige pieken in hun activiteiten flexibel blijven door gebruik te maken van verhuur op korte of middellange termijn. Deze verhuurmogelijkheden bieden een flexibele oplossing voor bedrijven die te maken krijgen met een tijdelijke toename van hun activiteiten, zoals het geval was tijdens de lockdownperiode. Zo kunnen ze ook een voertuig voorzien voor tijdelijk personeel of mensen in hun proefperiode. Ze kunnen een voertuig ook vervangen na een panne of een ongeval.

Tot slot beschikken bedrijven die hun wagenparken niet tijdelijk kunnen of willen aanpassen over de mogelijkheid om hun leveringen volledig of gedeeltelijk uit te besteden aan een transportbedrijf.

Om ook te lezen