Supplychain

De markt van lichte bedrijfsvoertuigen en bestelwagens: waarom staat die onder druk?

  • 05/09/22
  • 4 min

De leveringstermijnen voor lichte bedrijfsvoertuigen en bestelwagens hebben niet alleen te kampen met moeilijkheden die de gehele automobielindustrie treft, maar ook met specifieke beperkingen. Dit is deels te verklaren door de zeer hoge mate van het onderling delen van industriële middelen. Fraikin maakt de balans op in de markt van de lichte bedrijfsvoertuigen.

fraikin retail

Tijdens het eerste semester van 2020 veroorzaakte de lockdown een vertraging in de wereldwijde autoproductie, onder andere door uitstel van investeringen en de opschorting van bevoorrading die essentieel is voor de sector. Eind 2020 ervoer de Europese markt een onverwachte opleving, die even hevig was als de daling van de activiteit drie maanden eerder. Producenten die er eerst voor vreesden dat ze de overtollige voorraden niet zouden kwijtraken, bleken niet in staat aan de vraag te voldoen en hebben zelfs de leveringstermijnen moeten verlengen.

 

Voorraad van “Euro 6D temp” voertuigen verkopen die in januari 2021 nog onverkoopbaar waren

Het tweeledige eerste grote spanningsveld voor de markt van lichte bedrijfsvoertuigen is de tendens van motorproducenten om automobilisten van diesel af te houden. Ook het aflopen van de verordening op 1 januari 2021, waarna voertuigen zullen moeten voldoen aan de “Euro 6D full” normen, beter bekend als “Euro 6d ISC-FCM” zorgde voor extra spanning. Om te voorkomen dat er een voorraad zou ontstaan die na die datum onverkoopbaar was, hebben de producenten in 2020 de productie van modellen die voldeden aan de vorige norm “Euro 6D temp”, vrijwillig beperkt of zelfs stopgezet. De bijzondere situatie van het eerste semester van 2020 heeft hen er bovendien toe aangezet om de productie van bepaalde “Euro 6D full” modellen pas vanaf de tweede helft van 2021 in te plannen. Hierdoor wordt de leveringen van nieuwe “Euro 6D full” voertuigen uitgesteld. Daarnaast investeren motorfabrikanten niet langer in het ontwikkelen van dieselmotoren voor lichte bedrijfsvoertuigen en personenauto’s. In 2020 was slechts 28% van de in Europa nieuw verkochte auto’s uitgerust met een diesel. Terwijl 92,4% van de Europese lichte bedrijfsvoertuigen trouw bleven aan de dieselmotor.

 

Markt van lichte bedrijfsvoertuigen afgeremd door tekort aan micro-elektronica

Micro-elektronica wordt een steeds meer een strategische keuze voor autofabrikanten, Het wordt tegenwoordig dan ook meer en meer een essentieel onderdeel van voertuigen. Sinds het uitbreken van de pandemie is de groei voor deze componenten echter wereldwijd toegenomen. Ook telefoon en computer producenten maken hier gebruik van en door de toename van thuiswerken is de vraag enkel nog gestegen. De productie van microcontrollers, die in handen is van een handvol marktspelers waaronder Infineon en TSMC, raakt oververhit en zijn niet langer in staat om aan de explosieve stijging van de vraag te voldoen. Op het gebied van elektronische onderdelen zou het tekort tot eind 2021 kunnen duren. Daarnaast is er ook nog het tekort aan kwarts. Een essentieel bestanddeel dat nodig is voor de productie van digitale schermen en dit in een tijd waarin dashboards meer en meer digitaal zijn. Als gevolg van deze situatie in de elektronica industrie hangt de levertijd van een voertuig sterk af van de opties waarvoor de koper kiest.

 

Het wederzijds delen van productiemiddelen vertraagt het herstel

Een laatste factor die de markt voor lichte bedrijfsvoertuigen in de problemen brengt is het delen van de technische assemblage lijn met personenauto’s. Omdat ze zeer veel technische sub onderdelen gemeenschappelijk hebben, kan een tekort aan essentiële bestanddelen in het nadeel zijn van bedrijfsvoertuigen. Te meer omdat er relatief weinig fabrieken bestaan die gespecialiseerd zijn in lichte bedrijfsvoertuigen, kunnen zij snel de grens van hun capaciteit bereiken wanneer de markt onrustig is. Zoals ze dit heeft gedaan vorig jaar bij de start van de Covid-19 crisis. Als laatste zorgt het uitrusten van lichte bedrijfsvoertuigen met een professionele toepassing zoals een ingebouwde koeling voor een langere levertermijn. Tijdens het eerste semester van 2021 was de beste manier om de levertijd te beperken door te kiezen voor een voertuig met de minste elektronische uitrusting. Een optionele elektrische lader of een hoogwaardig audiosysteem kon de levering met enkele maanden vertragen. We verwachten echter dat de markt zich binnen enkele maanden zal herstellen, net zoals dat de leasingmarkt dit heeft gedaan.

Om ook te lezen