Energietransitie

Biogas, op een schone manier rijden dankzij afval

  • 18/05/22
  • 4 min

Biogas is de grote winnaar van de kringloopeconomie en wordt geproduceerd uit ons afval. Uit deze gratis bron wordt een alternatieve brandstof verkregen die een combinatie biedt van alle milieuvoordelen. Bij de verbranding ervan ontstaan geen stofdeeltjes en is men verzekerd van ‘koolstofneutraliteit’.

fraikin biogaz

De automobielindustrie blijft werken aan de mogelijkheden om op een schonere wijze te produceren. Zijn alternatieve brandstoffen een oplossing en kunnen zij een prominente plaats innemen? Voor biomethaan, waarvan de productie duurzamer is dan van methaan van fossiele oorsprong, is dit ongetwijfeld het geval. Verschillende motoren rijden immers op methaan, ook wel CNG (Compressed Natural Gas) genoemd. CNG wordt over het algemeen verkregen uit fossiele brandstofreserves, maar kan ook permanent door de natuur geproduceerd worden. Micro-organismen genereren biogas, dat voornamelijk uit CO2 en methaan bestaat, door organisch afval af te breken. Dit methaan van biologische oorsprong wordt biomethaan genoemd. Het wordt gescheiden van de andere bestanddelen van biogas door middel van een zuiveringsproces. Een molecule fossiel methaan produceert een broeikaseffect dat minstens twintig keer hoger is dan een molecule CO2. Door methaan afkomstig uit de natuurlijke afbraak van de biomassa op te vangen, ontstaat er een milieuvriendelijke brandstof en wordt de hoeveelheid broeikasgassen die een rol spelen bij de opwarming van de aarde, beperkt.

 

Rijden op afval, koolstofneutraliteit binnen ons bereik

Om koolstofneutraliteit te bereiken is het gebruik van een alternatieve brandstof zoals biogas, één van de meest veilige manieren. Alle afval dat geschikt is voor fermentatie kan er bovendien voor gebruikt worden. Of het nu om huishoudelijk afval, slib van afvalwaterzuiveringsinstallaties of landbouw- en bosbouwafval gaat, het kan allemaal omgezet worden in biogas. Meer in het algemeen kan de volledige biomassa, of te wel al het organische materiaal van dierlijke of plantaardige oorsprong, gebruikt worden. Het door het biologische afbraakproces verkregen biomethaan heeft bij de verbranding een ‘neutrale’ koolstofbalans.

Voordat de koolstof wordt opgenomen in de samenstelling van biogas, was hij al aanwezig op het oppervlak van de aarde, in levende organismen. Deze koolstof vindt men vervolgens terug in de CO2 die uitgestoten wordt, na gebruik van biomethaan als brandstof. Deze CO2 wordt daarna via fotosynthese door planten geassimileerd en weer opgenomen in de biomassa. Omdat biomethaan deel uitmaakt van de ‘koolstofcyclus’, kan het gebruik ervan beschouwd worden als een ‘CO2-neutrale’ brandstof. Daar staat tegenover dat methaan van fossiele oorsprong dat ondergronds gewonnen wordt, de hoeveelheid koolstof aan het aardoppervlak juist verhoogd en negatieve gevolgen heeft voor het klimaat.

 

Biogas is een eenvoudig verkrijgbare alternatieve brandstof en kan plaatselijk geproduceerd worden

Biogas is een ‘nabijgelegen’ energie die in een lokaal circuit geproduceerd en verbruikt kan worden. Er zijn relatief eenvoudige installaties voor nodig waarvan de bedrijfskosten overeenkomen met die voor het verzamelen van de inputs. Afhankelijk van de lokale energiebronnen worden ze verzameld binnen een straal van 8 tot 30 km rond de vergistingsinstallatie. Door afval – voornamelijk landbouwafval – te hergebruiken, beantwoordt de productie ervan perfect aan de uitdagingen die gepaard gaan met de energietransitie en wordt ‘groene groei’ ontwikkeld.

Naast het gebruik van biomethaan in een lokaal circuit, kan het tevens door de producent verkocht worden en geïnjecteerd worden in een distributienet. In Frankrijk werd in 2011 voor het eerst biomethaan in het net geïnjecteerd; in 2020 gebeurde dit op meer dan 200 plaatsen.

In Europa lopen de ontwikkelingsniveaus van de productie van biogas en het injecteren ervan, uiteen. De ontwikkeling is zowel afhankelijk van overheidssteun als van de veranderende wet- en regelgeving en de tariefvoorwaarden. Eind 2019 telde Europa 18943 biogaslocaties (167 TWh) en 725 biomethaanlocaties (26 TWh). Rond 2030 kan 11% van het gas dat in Europa verbruikt wordt, afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen (biogas en groene waterstof).

 

Hoe kunt u een wagenpark op biogas laten rijden?

Net als andere alternatieve brandstoffen is het zwakke punt van biogas de beperkte beschikbaarheid. Tegenwoordig zijn CNG-voertuigen – in vergelijking met elektrisch aangedreven motoriseringen – minder duur, hebben ze meer actieradius en bieden ze carrosseriemogelijkheden die vergelijkbaar zijn met dieselvoertuigen. Ten opzichte van waterstof is de biogassector beter toegankelijk, meer volgroeid en per definitie al ‘groen’.

Een bedrijfswagenpark kan op plaatselijk geproduceerd biomethaan rijden in een straal rond het depot. Met bepaalde tariefvoorwaarden is het soms mogelijk om de afstand te vergroten. Aangezien de molecule van biomethaan identiek is aan die van fossiel methaan, bieden gasdistributeurs in sommige landen, waaronder Frankrijk, een speciaal tarief voor biomethaan aan. Dit tarief is hoger dan van fossiel methaan aangezien het de kosten dekt van het injecteren van het biomethaan. Daarbij biedt het de mogelijkheid om communicatie te voeren over het gebruik en de voordelen van deze brandstof. Eind 2019 brachten 150 van de 900 Duitse CNG-distributiestations uitsluitend bio-CNG op de markt.

Voorzitter van de transportgroep Jacky Perrenot (5500 voertuigen), Philippe Givone: “Ik blijf een grote voorstander van biomethaan, omdat het energie is met tal van pluspunten. Vandaag de dag beantwoordt biomethaan het beste aan de operationele en economische verwachtingen. ” Rijden op afval dankzij biogas, blijkt vandaag één van de meest milieuvriendelijke oplossingen te zijn op het gebied van mobiliteit.

Om ook te lezen

vehicules-industriels-former-collaborateurs-eco-conduite
Energietransitie

Industriële voertuigen: waarom en hoe zou u uw medewerkers moeten opleiden in ecologisch rijden ?

Ecologisch rijden betekent rijden op een zuinige, milieuvriendelijke en veilige manier. De voorbije tien jaar is dit idee alsmaar populairder…
10/01/23
3 min