Road with light

De bestaansreden van onze blog

Road It - Smart & Sustainable Fleet is een blog van FRAIKIN en helpt beslissingsbevoegden en beheerders van industriële en bedrijfswagenparken op weg in hun strategische beslissingen omtrent drie grote uitdagingen: 

  • De energietransitie in goede banen leiden 

  • De productiviteit vergroten, om de stijgende voertuig- en energiekosten het hoofd te bieden 

  • De kwaliteit van de dienstverlening versterken voor steeds veeleisendere eindklanten

Road It schept klaarheid en duidelijkheid in een veranderende transportsector (van ecologische verschuivingen tot digitalisering), rond vier centrale thema’s:

Wagenparkbeheer

Streven naar een optimale TCO in functie van de regelgeving en actuele uitdagingen.

Energietransitie

De vergroening van het wagenpark tot een goed einde brengen.

Supplychain

Innovaties en nieuwe logistieke processen uitlichten.

Innovatie en bedrijfswagens

Nieuwe voertuigen, technologieën en diensten die de competitiviteit van het wagenpark ten goede kunnen komen. 

Olivier Dutrech

We willen met deze blog onze kennis met u delen en tegelijk ons streven naar innovatie en samenwerking kracht bijzetten.
Onze ambitie? Doeltreffende en duurzame oplossingen in kaart brengen en ontwikkelen.

Olivier Dutrech
Directeur Innovatie bij FRAIKIN

Road It is een betrouwbare bron van nuttige informatie, steunend op vier pijlers:

 

1. Expertise: een Europees marktleider aan het woord

Road It is gegroeid uit de innovatie (Fraikin Lab), het uitgebreide merkenaanbod (eigen studiebureau) en het brede dienstenaanbod van Fraikin. De blog streeft ernaar onder meer wagenparkbeheerders te steunen in hun beslissingen omtrent hun vloot, de ‘last mile’-uitdagingen, de optimalisatie van hun trajectplanning, de configuratie van voertuigen en de vergroening van de vloot.

 

2. Legitimiteit: gestoeld op integriteit en geloofwaardigheid

Met maar liefst 60.000 voertuigen op de Europese wegen, de meeste daarvan uitgerust met een telematicamodule, tilt Fraikin sectorspecifieke gegevens naar een hoger niveau. Als stakeholder in de beslissingen omtrent de afbakening van lage-emissiezones – en de vergroening van het wagenpark die zich daardoor opdringt – wil Fraikin via Road It in realtime informatie delen over de vergroening van het wagenpark en de vooruitgang daarvan op Europese schaal. 

De toekomst van de supplychain 

Fraikin is bovendien als partner van Sprint Project goed geplaatst om mee de koers van de supplychain uit te stippelen bij klanten actief in uiteenlopende sectoren, die weliswaar met dezelfde uitdagingen geconfronteerd worden. 

 

3. Ervaring: voeling met het terrein en de sector

Al sinds 1944 put Fraikin uit zijn kennis om zijn klanten bij te staan en oplossingen te bieden op mensenmaat: audits, aanvullende diensten enz. De uitgebreide, objectieve ervaring die Fraikin zo door de jaren heen opdeed, wordt vandaag volop benut in zijn praktijk- en prestatiegerichte blog Road It. 

Fraikin ondersteunt al tientallen jaren verschillende sectoren, van openbare werken & milieu tot retail, koeltransport en transport & logistiek. Die rijke ervaring uit het verleden zet Fraikin nu ook in om de uitdagingen van morgen het hoofd te bieden. 

 

4. Een bevoorrechte partner van openbare instanties en organisaties

Fraikin komt geregeld in contact met openbare partners en wordt zowel door lokale als nationale en Europese instanties geraadpleegd omwille van zijn technische expertise en zijn inzicht in de behoeften van zijn klanten. Het bedrijf deelt nu ook zijn inzichten in cruciale thema’s binnen de sector met u.

Youtube